Stage-Z

Maakt theater dat je raakt

ANBI

Stichting Stage-Z is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI gegevens

Statutaire naam: Stichting Stage-Z

RSIN 823121136
KVK 51155508

Contactgegevens:
Zuidplein 60-64
3083 CW Rotterdam
+31 (0)10 20 30 207
info@stage-z.nl

Bestuur
Mevr. Emmelien Matthijsse, algemeen directeur.

Raad van Toezicht
Klik hier voor de huidige samenstelling van Raad van Toezicht Stage-Z.

Beloningsbeleid

  1. Voor alle medewerkers van Stage-Z, met uitzondering van de directeur/bestuurder, is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.
  2. Bestuurders worden beloond volgens de richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen (versie van september 2011).
  3. Leden Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook ontvangen ze vacatiegeld dat niet bovenmatig is.

Governance / Jaarverslag
Jaarverslag_2018