Stage-Z

Maakt theater dat je raakt

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is op zoek naar een lid voor haar Raad i.v.m. het verstrijken van zittingstermijnen van een huidig lid.

We zijn op zoek naar kandidaten die voldoen aan het navolgend specifieke profiel :

Profiel Financiën (juridisch/personeel)

  1. Financieel deskundige op het gebied van bedrijfsvoering, interne controle en verslaggeving.
  2. Heeft kennis en inzicht a.v. kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de organisatie.
  3. Heeft basale kennis van juridische vraagstukken op het gebied van vastgoed & personeel.
  4. Bij voorkeur ervaring met culturele instellingen.
  5. Ervaring als lid van Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen
  6. Beschikt over het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden
  7. Kennis van Governance
  8. Voldoende beschikbaarheid
  9. Gesprekspartner voor de externe accountant
  10. Lid audit- en bouwcommissie

Voorkeursbeleid
De samenstelling van de Raad van Toezicht is een afspiegeling van het verzorgingsgebied van Theater Zuidplein
(M/V, leeftijd, culturele achtergrond)

Geïnteresseerde kandidaten worden, verzocht een motivatiebrief en CV te sturen aan dhr. Arnold Vollebregt, directeur-bestuurder bedrijfsvoering Stage-Z, email: arnold@theaterzuidplein.nl. De reactietermijn eindigt per 30 april 2017.

Voor mogelijke vragen kunt u contact opnemen met dhr. Vollebregt via telefoon: +31 (0)10 20 30 205 of per email: arnold@theaterzuidplein.nl

Klik hier voor meer informatie over het algemene profiel van de leden, de taken en samenstelling van de Raad van Toezicht, alsmede over Stage-Z.